Projevy

 • Následky šoků a traumat (např. dopravní nehody, násilné činy)
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Únava, poruchy spánku, noční můry
 • Deprese, panické ataky
 • Pocity úzkosti a odcizení, vztahové problémy
 • Závislosti
 • Syndrom vyhoření
 • Nedostatečná vazba mezi matkou a dítětem
 • Hyperaktivita, problémy s koncentrací, neschopnost se uklidnit, ADHD
 • Projevy, které přetrvávají, a není známá příčina
 • Psychosomatika

Rekonvalescence

 • Po čemkoliv náhlém: po nehodách, pádech, šokující informaci, i pokud nebylo žádné fyzické zranění
 • Po invazivní zkušenosti těla: po úrazech, operacích, lékařských zákrocích
 • Regenerace po porodu pro maminku i miminko, poporodní traumata, po potratech, při neplodnosti
 • Po vyčerpávající události: nemoc, úmrtí blízké osoby, stres v rodině, v zaměstnání, u dětí stres ve škole, v dětském kolektivu, šikana
 • Nespokojenost, mrzutost, změny chování – zdánlivě bez příčiny

Prevence

 • Jakékoliv očekávaná změna nebo zátěž (pro dítě nástup do školky, školy, narození sourozence, stěhování. U dospělých změna zaměstnání, zkoušky…)
 • Příprava na plánovaný lékařský zákrok (jakéhokoliv druhu)
 • Příprava na porod, podpora při změnách během těhotenství
 • Nebojte se přijít „bez důvodu“, pokud máte pocit, že by to prospělo.