tygr

Somatic Experiencing (SE) je psychofyziologická metoda na zpracování poruch zapříčiněných extrémním stresem. Jejím autorem je Peter A. Levine PhD. Vychází z detailního poznání procesů probíhajících v těle při extrémním ohrožení. Intenzita některých traumatických událostí vede k selhání instinktivně aktivovaných reakcí k boji a úniku. Naše snaha tehdy bohužel nevede k osvození se z ohrožující situace. Poslední dostupnou strategií přežití zůstává reakce „zamrznutí“ (znehybnění). Při této reakci zůstává naše nervová soustava i po skončení události silně aktivovaná, což následně vede k vytvoření různých symptomů. Některé z nich se mohou vytvořit až roky po události a mnohé z nich jsou chronické. Trauma je biologicky nedokončená odpoveď těla na přežitou život ohrožující situaci.

Léčení traumatu pomocí SE probíhá prostřednictvím postupného uvolnění obrovské energie přežití, která je ještě uvázaná v reakci „zahrznutí“ (znehybnění). Ke zpracování traumatu se v SE přistupuje novým způsobem. Není přitom potřebné, aby se traumatické události opětovně prožívaly. Umožňje nám, abychom na nich pracovali i bez zaplavujících vzpomínek nebo deprimujícího obsahu. Podstatné prvky této metody jsou: zakotvení, budování zdrojů, pociťování a zkoumání tělesných pocitů, pohybů, myšlení, obrazů, významů. S klientem/klientkou nejdříve postupně rozvíjíme a posilujeme jeho/její zdroje, které v původní traumatické události chyběly nebo byly příliš slabé. Na tomto zpevněném základě se může podařit přiblížit se k traumatickému zážitku. Při střídavém kontaktu se zdroji a zaplavujícími zážitky se objeví „zamrznutá“ energie. Důležitým klíčem je tzv. „titrace“. Změna by se měla stát vědomou po malých krocích, aby se mohl celý systém skutečně integrovat.

(zdroj Heike Gattnar, 2004; převzato z http://www.akodalej.sk/sk/metody)