.

Dlouhodobé výcviky

Somatic Experiencing (R) – Itta Wiedenmann, Německo                            nyní junior asistent výcviku
Kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky – Radek Neškrabal, ČR
Neuroenergetická terapie – Roger Gilchrist, USA                                                  nyní asistent výcviku
Dynamiky traumatu – Andre Jacomet, Švýcarsko
Canisterapeutický výcvik – Jana Hurdová, Dobrovolnické Centrum FN v Motole

Postgraduály a semináře 

Práce s traumatem u dětí (SE for kids) – Maggie Kline, USA
Práce s traumatem u dětí (SE for kids) II – Maggie Kline, USA
Práce s miminky, dětmi a jejich rodiči, kraniosakrální biodynamika – Sheila Kean, Velká Británie
Disociace (SE postgraduál) – Itta Wiedenmann, Německo                                Somatické strategie – šok a vývojové trauma – Peter Levine, USA
Somatic Experiencing (R) Intro – Giselle Genillard, Velká Británie
Kraniosakrální biodynamika a neuroenergetická terapie – Roger Gilchrist, USA
Energy Medicine and Polarity Therapy – Roger Gilchrist, USA
Embriologie, síly tekutin – Michael Kern, GB                                                        Sinoatriální uzel srdce jako orgán vnímání – Charles Ridley, USA
Za horizont ticha a klieu – Čistý dech lásky – Charles Ridley, USA
Setkání s ústředním životním zraněním – Charles Ridley, USA
Esenciální léčení – Gaia Michael Zipf, Německo
Metamorfní technika – Marriane Tour, Švýcarsko
Trauma – úvod do práce s traumatem – Andre Jacomet, Švýcarsko
Trauma ve vztazích a jeho ozvěna – Andre Jacomet, Švýcarsko
Trauma a závislosti – Andre Jacomet, Švýcarsko
Trauma v kontextu biosyntézy Od fragmentace k integraci – Yvonna Lucká, Barbora Janečková, ČR
Trauma v kontextu biosyntézy Důvěra ve změnu – Yvonna Lucká, Barbora Janečková, ČR

a různé další