.

Dlouhodobé výcviky

Somatic Experiencing (R) – Itta Wiedenmann, Německo
Kraniosakrální osteopatie – Radek Neškrabal, ČR
Neuroenergetická terapie (ve výcviku) – Roger Gilchrist, USA
Dynamiky traumatu – Andre Jacomet, Švýcarsko – 2014
Canisterapeutický výcvik – Jana Hurdová, Barbora Banýrová, DC FN v Motole

Postgraduály a semináře 

Práce s traumatem u dětí (SE for kids) – Maggie Kline, USA
Práce s traumatem u dětí (SE for kids) – Maggie Kline, USA
Práce s miminky, dětmi a jejich rodiči, kraniosakrální biodynamika – Sheila Kean, Velká Británie
Disociace (SE postgraduál) – Itta Wiedenmann, Německo
Somatic Experiencing (R) Intro – Giselle Genillard, Velká Británie 
Kraniosakrální biodynamika a neuroenergetická terapie – Roger Gilchrist, USA
Energy Medicine and Polarity Therapy – Roger Gilchrist, USA
Sinoatriální uzel srdce jako orgán vnímání – Charles Ridley, USA
Sinoatriální uzel srdce jako orgán vnímání – Charles Ridley, USA
Za horizont ticha a klidu – Čistý dech lásky – Charles Ridley, USA
Esenciální léčení – Gaia Michael Zipf, Německo
Metamorfní technika – Marriane Tour, Švýcarsko
Trauma – úvod do práce s traumatem – Andre Jacomet, Švýcarsko
Trauma ve vztazích a jeho ozvěna – Andre Jacomet, Švýcarsko
Trauma a závislosti – Andre Jacomet, Švýcarsko
Trauma v kontextu biosyntézy Od fragmentace k integraci – Yvonna Lucká, Barbora Janečková, ČR
Trauma v kontextu biosyntézy Důvěra ve změnu – Yvonna Lucká, Barbora Janečková, ČR