„Trauma vzniká jako reakce nervové soustavy a jeho příčinou není samotná událost. Trauma tkví v nervovém systému, nikoliv v události.“

Peter A. Levine

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Tato práce je pozvání k životu, ne jen k přežívání.

Pokud je něčeho příliš mnoho nebo se to stane příliš rychle nebo příliš brzy, dojde k přehlcení našeho systému. A nezáleží na tom, jak strašná nebo naopak malicherná událost to byla. To je subjektiní, záleží na okolnostech. Co je pro jednoho hračka, pro druhého může být stres. To, co by lehce zvládl patnáctiletý teenager může být pro pětileté dítě hotová katastrofa.

Trauma není událost samotná, ale její důsledky v našem organismu. Může jít o jednotlivou příhodu (úraz, nehoda, operace) nebo dlouhodobý tlak a stres (v oblasti práce, zdraví, syndrom vyhoření, šikana, deprivace v dětství). V našem těle se nastartuje obranná reakce k boji, útěku nebo zamrznutí (fight – flight – freeze). Pokud obranná reakce nemůže být dokončena, takto aktivovaná energie zůstane v našem systému uzamčena. Působí pak nepohodlí a nejrozmanitější potíže fyzické či psychické, a to třeba i po letech od události. Nám jde o bezpečné dokončení této instinktivní reakce a postupné uvolnění.

Cílem je plynulá seberegulace Vašeho nervového systému, rozšíření jeho potenciálu a míry odolnosti a zvědomění vlastních hranic. To poskytuje přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu.
.
Účinky této práce Vás podpoří i v běžných každodenních situacích a zlepší kvalitu Vašeho života.
Kde může pomoci si přečtěte zde.
.
.
Jak probíhá sezení
.
Nejdříve se zaměříme na vytvoření bezpečného prostředí a budování zdrojů. Tedy toho, co Vám dává sílu, radost a oporu. Není vůbec nutné znovu prožívat nepříjemné události ani o nich vyprávět.
Sezení pak probíhají formou rozhovoru a zaměření pozornosti k vašim tělesným vjemům, pocitům, obrazům a momentálním prožitkům. Může se použít i dotyk, pokud je to vhodné. Společně prozkoumáme kvality a vlastnosti toho, co vás podporuje a toho co vás ruší, aby zde mohla nastat rovnováha. Nejedná se o psychoterapeutickou metodu, ale velmi jemnou práci s tělem a nervovým systémem.

Jsem certifikovanou praktikantkou Somatic Experiencing ® P. Levina. Dále využívám principy biosyntézy D. Boadelly, polaritní terapie R. Stona, procesově orientované psychologie A. Mindella, základy neuropsychologie podle S. Porgese a dalších.
.
Sezení nenahrazuje psychoterapii nebo psychiatrickou péči, pokud jsou potřebné, ale vhodně je doplňuje. Může Vás podpořit a provést náročnými stavy a situacemi.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————-