květy
Ve své praxi volím celostní přístup a neinvazivní metody. Působí jemně a přináší dlouhodobé výsledky.
.
Pracuji s dospělými i s dětmi včetně novorozenců.
Zaměřuji se na práci s traumatem, zvládání stresu, psychosomatické obtíže, migrény a chronické bolesti.
.
Neléčím. Jsem průvodkyní a vytvářím vhodné podmínky a bezpečné prostředí, aby se mohl nastartovat a uskutečnit přirozený samoléčebný proces. K uzdravení dojde zevnitř. Jako když se ke zlomené noze přioží dlaha, aby mohla kost dobře srůst.
Zaměřuji se na to, co Vám funguje. A ptám se, jak Vás to ještě efektivněji může podpořit. Jak tyto zdroje rozšířit a umožnit Vám z nich čerpat.
.
Motivuji Vás k aktivnímu přístupu a k vědomí života tady a teď. Pomohu Vám rozumět si se svým tělem, lépe poznat své bezpečné hranice a umět se postarat o své pohodlí.
.
Upozorňuji, že nejde o náhradu za lékařské ošetření. Avšak pokud je třeba lékařská či prychologicá péče, sezení ji mohou významně podporovat. Vítám spolupráci s lékaři, psychology a psychiatry.

`